English-Turkish translations for fleet:

filo · donanma · gitmek · çevik · other translations

fleet filo

This is a routine patrol to see what's in front of the fleet.

Bu filonun önünde ne olduğunu görmek için sıradan bir devriye.

Simon, there is news of a Spanish fleet approaching.

Simon, bir haber var İspanyol filosu yaklaşıyor.

Enemy fleet approaching!

Düşman filosu yaklaşıyor!

Click to see more example sentences
fleet donanma

Red alert!. Enemy fleet approaching!

Kırmızı alarm. Düşman donanması yaklaşıyor!

There's practically a fleet out there.

Pratik olarak, dışarıda bir donanma var.

Fleet officials admit they underestimated the Arachnids' defensive capability.

Donanma yetkilileri, Araknitlerin savunma yeteneklerini hafife aldıklarını itiraf ettiler.

Click to see more example sentences
fleet gitmek

And that means this fleet isn't going anywhere.

Bu da filo hiç bir yere gitmiyor demektir.

Pain is fleeting.

Acı uçup gidiyor.

The power outage is fleet-wide, Admiral.

Güç, bütün filoda gitmişti, Amiral.

fleet çevik

Not all bridegrooms are so fleet.

Bütün damatlar öyle çevik değildir.