English-Turkish translations for flexible:

esneklik, esnek · değişken · uysal · yumuşak · other translations

flexible esneklik, esnek

Well, Tommy's always been so flexible about what's right and wrong.

Eh, Tommy her zaman doğru ve yanlış konusunda esnek olmuştur.

It's thin, flexible, waterproof, and has a very long battery life.

İnce, esnek, su geçirmez ve çok uzun bir pil ömrü var.

One foot on the ground, arms wide open, and stay flexible.

Bir ayağın yerde, kolların tamamen açık ve esnek dur.

Click to see more example sentences
flexible değişken

And, uh, Lana Delaney, this FBI agent, that's flexible?

Lana Delaney, şu FBI ajanı, o da değişken mi?

I'm nothing if not flexible.

Esnek değilse ben de değilim.

flexible uysal

Frankman is one flexible dude, okay?

Frankman uysal bir ahbap tamam mı?

flexible yumuşak

So smooth and flexible.

Çok yumuşak ve esnek.