English-Turkish translations for flock:

sürü · kalabalık · other translations

flock sürü

A few days later, a flock of birds arrived and ate all the crops.

Bir kaç gün sonra bir kuş sürüsü gelmiş ve bütün ürünleri yemişler.

Lambs without a shepherd, shepherd without a flock.

Kuzuları olmayan bir çoban, sürüsü olmayan bir çoban.

Well, a shepherd by definition, needs a flock.

Bir çobanın tanımı gereği bir sürüye ihtiyacı var.

Click to see more example sentences
flock kalabalık

Okay, but my flock is too big.

Tamam ama benim sürüm çok kalabalık.

Like goats they throng his flock!

Keçi gibi onların sürüsüde kalabalık!