English-Turkish translations for floe:

buz kütlesi · other translations

floe buz kütlesi

Resting on a large ice floe, these crabeaters are safe.

Büyük buz kütlesi üzerinde dinlenen bu foklar güvendeler.