English-Turkish translations for floozy:

fahişe · other translations

floozy fahişe

Such a beautiful painting for a floozy

Bir fahişe için oldukça güzel bir resim

This man left you for some old floozy.

Bu adam seni yaşlı bir fahişe için terk etti.

Dad, she's not a floozy.

Baba, o bir fahişe değil.

Click to see more example sentences