English-Turkish translations for flowers:

çiçek · bahar · other translations

flowers çiçek

See, although the flowers are beautiful and the salad dressing is great, we're not married,

Çiçekler çok güzel ve salata sosu bir harika olsa da, biz evli değiliz.

It has a little flower garden.

Küçük bir çiçek bahçesi var.

And you are pretty like a flower.

Ve sen de bir çiçek gibi hoşsun.

Click to see more example sentences
flowers bahar

A spring flower.

Bir bahar çiçeği.

Spring. Animals, trees, flowers

Baharı, Hayvanları, Ağaçları, Çiçekleri

Our spring flower

Bizim bahar çiçeğimiz

Click to see more example sentences