English-Turkish translations for fluent:

akıcı · other translations

fluent akıcı

A good detective or a captain educates himself in all culture, so he may be fluent in any crime.

İyi bir dedektif ya da bir kaptan kendini eğitir Tüm kültür, bu yüzden akıcı olabilir herhangi bir suç.

Well, yeah. I am fluent.

Evet, ben akıcı konuşuyorum.

Fluent in French, German and Russian.

Akıcı bir Fransızca, Almanca ve Rusça.

Click to see more example sentences