fluffiness

Please, please, please, tell me there's a working shower in there with hot water and some fluffy towels.

Lütfen, lütfen bana orada çalışan bir duş olduğunu söyleyin sıcak suyu ve yumuşak havluları olan bir tane.

Obviously, it didn't work because our warehouse victim And the poor, little, fluffy mice

Belli ki, işe yaramamış, çünkü depodaki kurbanımız ve zavallı, küçük, pofuduk fareler

The mission is dangerous, and you're so small and fluffy.

Görev çok tehlikeli ve sen de küçük ve pofuduksun.

That cloud looks like a fluffy bunny.

Şu bulut tüylü bir tavşan gibi görünüyor!

You see a cloud, a Fluffy cloud, happy, Fluffy cloud.

Bir bulut var. Yumuşacık bir bulut. Kayan, mutlu.

Okay, to make these golden fluffy pancakes add flour, milk and eggs.

Tamam, altın renkli kabarık pankek için un, süt ve yumurta ekle.

It's a fluffy cloud, floating, happy.

Yumuşacık bir bulut. Kayan, mutlu.

And sometimes I like to pretend they're little fluffy dogs.

Ve bazen onlar küçük pofuduk köpeklermiş gibi yapıyorum.

Fran, get some hot towels and fluffy water.

Fran, biraz sıcak havlu ve kaynar su getir.

Oh, you're so cute and so fluffy and adorable!

Oh, sen çok güzel, tüylü ve sevimlisin.