English-Turkish translations for flyer:

el ilanı · broşür · pilot · uçan · uçucu · uçuş · afiş · other translations

flyer el ilanı

Yellow Pages, flyers, San Jose Mercury News.

Sarı Sayfalar, el ilanları, San Jose Mercury News.

I'm sorry for the flyers too.

El ilanları için de özür dilerim.

Well, this flyer is very confusing.

Bak, bu el ilanı çok kafa karıştırıcı.

Click to see more example sentences
flyer broşür

No, it's just a flyer.

Hayır, bir broşür sadece.

Please sign in. Take a flyer.

Lütfen imza atın, bir broşür alın.

Flyers and coupons.

Broşürler ve kuponlaar.

Click to see more example sentences
flyer pilot

She's a seasoned flyer.

O deneyimli bir pilot.

That's Buffalo, old American flyer.

Bu Buffalo, eski Amerikalı pilot.

How's this flyer for our next Hanamoto party?

Bir sonraki Hanamoto partimiz için bu pilot nasıl?

Click to see more example sentences
flyer uçan

Wow, you know, Hank, you know, you got almost enough frequent flyer miles for a free room at the Grey Bar Motel.

Vay, sen var, bilirsin, Hank biliyor neredeyse yeterli sık uçan mil Gri Bar Motel ücretsiz bir oda için.

And Charlie Goldfinch my most frequent underage flyer.

Ve Charlie Goldfinch benim en çok uçan küçük yolcum.

Your favorite frequent flyer.

En sevdiğin sık uçan yolcunu.

flyer uçucu

It's a flyer

O bir uçucu

Hey! Platinum flyer over here.

Platin uçucu var burada.

flyer uçuş

You'll be getting frequent-flyer miles.

Çok uçtuğunuz için uçuş mili kazanacaksınız.

flyer afiş

I need more flyers.

Daha çok afiş lazım.