English-Turkish translations for focal:

odak · Merkez · other translations

focal odak

It's a kind of focal point.

Bu bir çeşit odak noktası.

You're my focal point

Sen benim odak noktamsın.

focal Merkez

These aren't focal hepatic lesions, they're peliosis hepitus lesions.

Bunlar karaciğer merkezindeki lezyonlar değil. Peliosis hepatis lezyonları.

One target, one focal point.

Bir hedef, bir merkez noktası.