English-Turkish translations for foe:

düşman · hasım · rakip · other translations

foe düşman

The river is a great bringer of life to this wilderness, but it can also be a deadly foe.

Nehir, bu vahşi yaşama hayatı getiren büyük bir şey.. fakat ölümcül bir düşman da olabilir.

But that power will soon be threatened by an unexpected foe.

Fakat bu güç beklenmedik bir düşman tarafından tehdit edilecektir.

This is a raid. Your country's greatest foe.

Bu bir baskındır! Ülkemizin en büyük düşmanı

Click to see more example sentences
foe hasım

A common enemy unites even the oldest of foes.

Ortak düşman en eski hasımları bile bir araya getirir.

Leave a message, whether friend or foe-Y.

Dost ya da hasım, mesajınızı bırakın.

He wields the Foe-Hammer.

Elinde Hasım Topuz'u var.

Click to see more example sentences
foe rakip

He's a formidable foe.

O dişli bir rakip.