English-Turkish translations for foggy:

sisli · other translations

foggy sisli

I've studied Northern Water Style, Southern Water Style, even Foggy Swamp Style.

Kuzey su tarzı, güney su tarzı ve hatta sisli bataklık tarzını çok iyi bilirim.

Then one foggy Christmas Eve Santa came to say.

Sonra sisli bir Noel arifesinde Noel baba dedi ki

Yeah, but it was dull, or foggy, or gray.

Evet ama donuk ya da sisli, ya da renksiz.

Click to see more example sentences