English-Turkish translations for foible:

zaaf · other translations

foible zaaf

So she has one little foible.

Yani küçük bir zaafı varmış.

Why for foible so harsh a punishment?

Bir zaafa bu kadar büyük bir ceza?