English-Turkish translations for fold:

katlı, kat · katlamak · katlama · kıvrım · katlanmak · batmak · hafifçe katmak · sürü · çökmek · other translations

fold katlı, kat

Well, this thing is folded lengthwise, like someone was carrying it in their pocket

Şey, bu şey uzunlamasına katlanmış, tıpkı onu cebinde taşıyan biri gibi.

Cotton tablecloths, folding chairs.

Pamuk masa örtüleri, katlanan sandalyeler.

Fold, lift and tuck, okay?

Katla, ser ve sıkıştır tamam mı?

Click to see more example sentences
fold katlamak

Then I fold once. twice or three times.

Sonra bir, iki veya üç kere katlıyorum.

One knot, two knots I fold them quite tight

Bir düğüm, iki düğüm onları sıkıca katlıyorum

I guess folding is worse.

Sanırım katlamak daha kötü.

Click to see more example sentences
fold katlama

This is a Japanese folding box.

Bu bir Japon katlama kutusu.

And I just keep folding the napkins wrong.

Ve ben çarşafları yanlış katlamaya devam ediyorum.

Keep folding, guys.

Katlamaya devam beyler.

Click to see more example sentences
fold kıvrım

A Celtic five fold knot

Beş kıvrımlı Keltik düğümü.

Two little folds.

İki küçük kıvrım.

There's bends, folds and nooks.

Eğimler, kıvrımlar ve köşeler vardır.

fold katlanmak

Does this couch fold out?

Bu kanepe katlanır mı?

The folding-chair jury.

Katlanır koltuk jürisi.

fold batmak

He's folding, Johnny.

o batıyor Johnny.

fold hafifçe katmak

Yes, soft folds.

Evet, hafifçe katla.

fold sürü

You're back in the fold too, Jeff.

Sen de sürüye geri döndün, Jeff.

fold çökmek

This flank's going to fold!

Bu kanat çökmek üzere!