English-Turkish translations for folder:

dosya · klasör · other translations

folder dosya

Have you seen a folder here?

Burada bir dosya gördün mü?

I have a thick folder about you.

Senin hakkında epey kalın bir dosya var.

You don't have to be Einstein to find a folder.

Bir dosyayı bulmak için, Einstein olmaya gerek yok.

Click to see more example sentences
folder klasör

There's a file folder.

Bir dosya klasörü var.

Got a file folder here full of legal paperwork.

Yasal evrak dolu bir klasör var burada.

A bunch of redacted files and empty folders.

Bir sürü redakte edilmiş dosya ve boş klasör.

Click to see more example sentences