English-Turkish translations for follower:

takipçi · mürit · taraftar · hayran · izleyici · other translations

follower takipçi

Which means that Mark has his own followers now.

Bu da demek oluyor ki, Mark'ın artık kendi takipçileri var.

Then tell me this What is a leader without any followers?

O zaman şunu söyle takipçileri olmadan, bir lider nedir ki?

And finally, we have the follower, the newest member of the pack.

Son olarak bir de takipçi var, sürünün en yeni üyesi.

Click to see more example sentences
follower mürit

His follower brings this horror.

Onun müritleri bu dehşeti getiriyor.

They're his followers.

Onun müritleri gibiler.

A follower a follower agreed to do it.

Bir mürit Bir mürit bunu yapmayı kabul etti.

Click to see more example sentences
follower taraftar

The mosque's divided between supporters of Rachid and the followers of this man.

Cami cemaati Rachid ve bu adamın taraftarları arasında bölünmüş durumda.

The king and his followers fought valiantly but succumbed.

Kral ve taraftarları cesurca savaştılar ama karşı koyamadılar.

follower hayran

Red John had a follower.

Red John'un bir hayranı vardı.

follower izleyici

A leader or a follower.

Lider ya da izleyici.