English-Turkish translations for fondle:

okşamak · other translations

fondle okşamak

No fondling for a week.

Bir haftalığına okşamak yok.

Fondle first, talk later?

Önce okşa, sonra konuş?

Has someone fondled you?

Seni birileri okşadı mı?