English-Turkish translations for footage:

görüntü · çekim · other translations

footage görüntü

We're here for one purpose and one purpose only, and that's to get some goddamn news footage here.

Sadece ve sadece tek bir amaç için buradayız ve o da burada kahrolası haber görüntüleri yakalamak.

In this rare footage, everyone's favorite war hero, Captain America

Bu görüntülerde herkesin favori savaş kahramanı, Kaptan Amerika

This is studio security footage from three hours ago.

Bu stüdyonun üç saat önceki kamera görüntüleri.

Click to see more example sentences
footage çekim

This footage is from yesterday afternoon.

Bu görüntü dün öğleden sonra çekilmiş.

Maybe one of the cameramen shot footage of Darcy for Witten's personal use, too.

Belki Darcy en kameraman çekim görüntüleri biri Witten kullanıcısının kişisel kullanım için, çok.

It's very valuable footage.

Çok değerli bir çekim.

Click to see more example sentences