English-Turkish translations for footstep:

ayak · ayak sesi · ayak izi · adım · other translations

footstep ayak

Didn't you hear another set of footsteps on the recording of Pamela Kramer's murder?

Duymadın kayıt üzerinde ayak izlerini başka bir dizi Pamela Kramer cinayet?

That's his voice, his footsteps.

Bu onun sesi, onun ayak sesleri.

We're not alone, footsteps coming from the east wing.

Yalnız değiliz. Doğu kanadından ayak sesleri geliyor.

Click to see more example sentences
footstep ayak sesi

Footsteps on the stairs, a woman moaning, that kind of thing.

Merdivenlerde ayak sesleri inleyen bir kadın O tür şeyler.

I heard footsteps outside, soft footsteps, like naked feet.

Dışarıda ayak sesleri duydum, sanki çıplak ayak sesi gibiydi.

I heard the footsteps. open up.

Ayak seslerini duydum. kapıyı.

Click to see more example sentences
footstep ayak izi

Didn't you hear another set of footsteps on the recording of Pamela Kramer's murder?

Duymadın kayıt üzerinde ayak izlerini başka bir dizi Pamela Kramer cinayet?

Three years later, Theo followed in his footsteps.

Üç yıl sonraysa Theo da onun ayak izlerini takip etti.

Just follow your footsteps out.

Sadece ayak izlerini takip et.

Click to see more example sentences
footstep adım

I just wanted to follow in your legendary footsteps.

Ben sadece senin efsanevi adımlarını takip etmek istemiştim.

Looks like he's got someone following in his footsteps.

Anlaşılan onun adımlarını takip eden biri var.

Just following in your footsteps, Dexter.

Sadece senin adımlarını takip ediyorum, Dexter.

Click to see more example sentences