English-Turkish translations for footwear:

Ayakkabı · çizme · other translations

footwear Ayakkabı

That's not just new for you, that's new for Butler Footwear.

Sizin için olmasa da Butler Ayakkabıları için yeni bir şey bu.

I hope you brought more appropriate footwear, Mr. Palmer.

Umarım daha uygun bir ayakkabı getirmişsinizdir, Bay Palmer.

Please remove all jackets, sweaters, jewelry and footwear.

Lütfen ceketleri, kazakları mücevherleri ve ayakkabıları çıkarınız.

Click to see more example sentences
footwear çizme

Johnny, you can't wear nothing new to a funeral especially not new footwear.

Johnny, bir cenazeye yeni giysiler giyemezsin özellikle de yeni çizmeler.