English-Turkish translations for forbidding:

sert · other translations

forbidding sert

Looking very strong and forbidding.

Çok güçlü görünüyorsun ve çok sert.

An old woman, cold as ice, more forbidding than death.

Yaşlı bir kadın, buz gibi soğuk, ölümden bile sert.