English-Turkish translations for forearm:

kol · Önkol · kolun ön kısmı · other translations

forearm kol

This is called Iron Forearm Kung Fu.

Buna demir kol kung fu derler.

A strong forearm is certainly an advantage in fencing.

Güçlü bir ön kol, eskrimde kesinlikle bir avantajdır.

We purchased a junior bow-arrow kit and a leather wrist forearm guard.

Çocuklar için ok-yay takımı ve deriden yapılmış bilek ve ön kol koruyucu aldık.

Click to see more example sentences
forearm Önkol

It's a forearm kiss.

Bu bir önkol öpücüğü.

Good forearm block.

Önkol blok güzel.

forearm kolun ön kısmı

Then the torso forearms and the breasts.

Sonra gövdesi kolunun ön kısmı ve göğüsleri.