English-Turkish translations for forecast:

tahmin · hava tahmini · other translations

forecast tahmin

The forecast calls for destruction tonight death tomorrow and Armageddon by the weekend.

Hava tahminleri bu gece için yıkım yarın ölüm haftasonu da Armageddon diyor.

Is there a forecast for rain today?

Bugün için bir yağmur tahminin var mı?

The weather forecast until tomorrow night.

Hava tahmini, yarın geceye kadar.

Click to see more example sentences
forecast hava tahmini

The forecast calls for destruction tonight death tomorrow and Armageddon by the weekend.

Hava tahminleri bu gece için yıkım yarın ölüm haftasonu da Armageddon diyor.

I'm afraid it's not very encouraging, Miss. The weather forecast.

Korkarım, pek umut verici değil, hanımefendi hava tahmini.

Betty Soames thinks we have access to some secret forecast.

Betty Soames gizli bir hava tahminine ulaştığımızı sanıyor.

Click to see more example sentences