English-Turkish translations for formalize:

resmi olmak · şekillendirmek · other translations

formalize resmi olmak

It's not formal, obviously, it's a train station, but do I wear a sport coat, or coat and tie

Resmi bir yer olmadığı açık, bir tren istasyonu ama spor bir ceket mi giymeliyim, yoksa ceket ve kravat

It will be a formal dinner.

Bu resmi bir akşam yemeği olacak.

It was a formal meeting.

Resmi bir toplantı oldu.

Click to see more example sentences
formalize şekillendirmek

All very formal and proper.

Hep çok resmi ve uygun şekilde.