English-Turkish translations for formation:

oluşum · düzen · formasyon · yapım · other translations

formation oluşum

Radar punched through Venus' thick clouds and revealed volcanic formations across the planet

Radar, Venüs'ün kalın bulutlarını deldi. Ve gezegen boyunca volkanik oluşumları ortaya çıkardı.

It's essential to blood formation, neural function and growth.

Kan oluşumu için gerekli, sinirsel işlev ve büyüme için de.

This is a mental formation.

Mental bir oluşum bu.

Click to see more example sentences
formation düzen

Every formation has its weakness

Her düzenin bir zayıf noktası vardır.

You broke formation in a crowded airspace.

Kalabalık bir hava sahasında düzeni bozdun.

Kowalski, battle formation.

Kowalski, savaş düzeni!

Click to see more example sentences
formation formasyon

Yes, sir. Formation. This way, general.

Evet, efendim. formasyon. bu taraftan, general.

It's called reaction formation.

Buna tepki formasyonu deniyor.

I'm reading a huge dilithium formation there.

Çok büyük bir dilityum formasyonu tespit ediyorum.

Click to see more example sentences
formation yapım

And this formation here, this is man-made.

Ve buradaki oluşum Bu, insan yapımı.