English-Turkish translations for fort:

kale · hisar · other translations

fort kale

Yeah, and we're going to build a super awesome pillow fort

Evet, ve biz de yeni bir süper yastık kalesi inşa ediyoruz

There's only two bedrooms, including the blanket fort.

Hayır, hayır. Battaniye kalesi de dahil iki yatak odası var.

Ward C is inside a Civil War fort?

C koğuşu, bir savaş kalesinin içinde.

Click to see more example sentences
fort hisar

According to Skye's satellite spectrometry, there's a vertical shaft under this fort.

Skye'ın uydu ölçümlerine göre bu hisarın altında dikey bir kuyu var.

There wasn't even a fort.

Bir hisar bile yoktu hatta!

Captain Hornigold's fort protects the bay from Spanish warships.

Kaptan Hornigold'un hisarı körfezi İspanyol savaş gemilerinden koruyor.

Click to see more example sentences