English-Turkish translations for forth:

ileri · dışarı · diğer · other translations

forth ileri

Up and down, back and forth, faster, faster.

Yukarı ve aşağı, geri ve ileri. Daha hızlı, daha hızlı.

Good and evil "are in constant flux, "back and forth.

İyi ve kötü sürekli bir akış halindedir, ileri ve geri.

Back and forth.

İleri ve geri.

Click to see more example sentences
forth dışarı

In and out, back and forth.

İçeri ve dışarı, ileri ve geri.

Just going back and forth, hairy Kalahari-style, in and out with his big

Sadece geri ve ileri, tüylü Kalahari stili, büyük şeyi ile içeri ve dışarı

Come forth, Shen Long!

Dışarı çık, Shen Long!

Click to see more example sentences
forth diğer

Bobby seale and so forth

Bobby Seale ve diğerleri.