English-Turkish translations for forum:

forum · oturum · toplantı · other translations

We also found translations for word forum in Turkish.

forum forum

With something around it like columns, like a forum, like the forum on Caprica, actually.

Etrafında kolon gibi şeyler var, bir forum gibi, aslında Caprica'daki foruma benziyor.

It's not a political forum for you to

Sizin için bir siyasi bir forum değil

Yeah, yeah, on an L.A. vegan forum.

Evet, evet. Los Angeles Vegan forumu.

Click to see more example sentences
forum oturum

The last thing you need is a public forum.

İhtiyacın olan son şey halka açık bir oturum.

Of course, I can't, because it's technically a citizens' forum.

Tabii ki ben yapamam çünkü bu teknik olarak vatandaşların oturumu.

Is this a public forum?

Açık oturum mu bu?

forum toplantı

But I, at the Gyeongyeon forum, very publicly, declared Gwangpyeong wasn't killed by Milbon.

Fakat, Kyeongyeon toplantısında açıkça Gwang Pyung'un Mil Bon tarafından öldürülmediğini duyurdum.