English-Turkish translations for fought:

savaşan, savaşmak · kavga etmek · other translations

fought savaşan, savaşmak

A warrior came to us without a clan without a name he fought for us, he died for us.

Bir savaşçı, bir klanı olmadan, bir adı olmadan bize katıldı. Bizim için savaştı, bizim için öldü.

I fought with General Lee in that war too.

O savaşta ben de General Lee ile birlikte savaştım.

And Rome fought for what?

Roma ne için savaştı?

Click to see more example sentences
fought kavga etmek

I don't know how it happened, but somehow we fought.

Nasıl oldu bilmiyorum ama bir şekilde kavga ettik.

I don't know, that's why we fought!

Bilmiyorum, bu yüzden kavga ettik işte!

They fought over a girl.

Bir kız için kavga ettiler.

Click to see more example sentences