English-Turkish translations for foundation:

vakıf · temel · dernek · dayanak · kuruluş · kurma · fondöten · other translations

foundation vakıf

Yes, but she has a company and a foundation and maybe a second chance with Chuck.

Evet, ama bir şirketi ve vakfı ve belki de Chuck ile ikinci bir şansı var.

Stephanie was in Los Angeles hosting a McNamara Foundation charity event.

Stephanie Los Angeles'da bir McNamara Vakfı bağış etkinliği düzenlemişti.

Tonight's the Carter Family Foundation night.

Bu gece Carter Ailesi Vakfı gecesi.

Click to see more example sentences
foundation temel

Well, that's a great foundation for a relationship, don't you think?

Şey, bu bir ilişki için harika bir temel sence de öyle değil mi?

A wreck like this provides an excellent foundation.

Bunun gibi bir enkaz harika bir temel sağlıyor.

No, no, no, Mr. Gardner, you're not objecting on foundational grounds because there is a foundation.

Hayır, hayır, hayır, Bay Gardner, temel dayanaklara itiraz edemezsiniz çünkü ortada bir dayanak var.

Click to see more example sentences
foundation dernek

This is a volunteer program funded by the Swan Foundation.

Swan Derneği tarafından finanse edilen gönüllü bir program.

What about the cancer foundation and leukemia victims?

Peki, kanser derneği ne olacak? Ya lösemi kurbanları?

The Harper Avery foundation

Harper Avery Derneği

Click to see more example sentences
foundation dayanak

Objection, Your Honor, no foundation.

İtiraz ediyorum Sayın Yargıç. Dayanağı yok.

No, no, no, Mr. Gardner, you're not objecting on foundational grounds because there is a foundation.

Hayır, hayır, hayır, Bay Gardner, temel dayanaklara itiraz edemezsiniz çünkü ortada bir dayanak var.

Stability requires strong foundations, Jack.

Denge, güçlü dayanakları gerektirir Jack.

Click to see more example sentences
foundation kuruluş

The major shareholders of that foundation are Madame Shin and Hong Tae Ra.

Bu kuruluşun ana hissedarları, Bayan Shin ve Hong Tae Ra.

He's notjust someone that runs a foundation.

Sadece bir kuruluş işleten birisi değil.

foundation kurma

Start the Lorne Lutch Cancer Foundation.

Evet. Lorne Lutch Kanser Vakfı kurun.

foundation fondöten

I think you need more foundation.

Bence sana daha fazla fondöten lazım.