English-Turkish translations for fox:

tilki, tilkiler · kurnaz · tilki kürkü · şaşırtmak · other translations

fox tilki, tilkiler

You know Detective "Ma" He looks like a bear but he works like a fox

Dedektif Ma'yı bilirsin o bir ayı gibi görünür ama bir tilki gibi çalışır.

That's a new silver fox!

Bu yeni bir gümüş tilki kürkü!

This is Fragile Fox One.

Burası, Nazlı Tilki Bir.

Click to see more example sentences
fox kurnaz

You think she's a fox, huh?.

Sence de kurnaz biri, değil mi?

That girl's always been a shrewd fox.

O kız her zaman kurnaz bir tilki olmuştur.

That sly fox.

Şu kurnaz tilki.

Click to see more example sentences
fox tilki kürkü

That's a new silver fox!

Bu yeni bir gümüş tilki kürkü!

A genuine fur fox a half a mile long.

Gerçek bir tilki kürkü, yarım mil uzunluğunda!

He wanted fox fur coat.

O tilki kürk istedim.

Click to see more example sentences
fox şaşırtmak

Surprisingly the foxes are also partial to the thirst-quenching melons.

Şaşırtıcı bir şekilde tilkiler de kısmen kavunlardan susuzluğunu giderir.