English-Turkish translations for fraction:

kesir · parça · bölme · bölüm · other translations

fraction kesir

Again? "the dividend fraction by the divisor fraction's reciprocal.

Yine mi ya? bölünen kesir, bölen kesrin tersiyle çarpılır.

Now think of a fraction.

Şimdi bir kesir yaz.

Did you learn fractions?

Kesirli sayıları öğrendin mi?

Click to see more example sentences
fraction parça

A customized virus deadly to such a small fraction of the population

Nüfusun çok ufak bir parçası için ölümcül olan kişiselleştirilmiş bir virüs.

You're still a fraction close.

Hala bir parça yakınsın.

fraction bölme

It's dividing fractions.

Kesirli sayıları bölme.

fraction bölüm

It's a fraction of a second.

Bir saniyenin küçük bir bölümü.