English-Turkish translations for fractional:

kesri, kesirli, Kesir · kısmi · other translations

fractional kesri, kesirli, Kesir

Again? "the dividend fraction by the divisor fraction's reciprocal.

Yine mi ya? bölünen kesir, bölen kesrin tersiyle çarpılır.

Now think of a fraction.

Şimdi bir kesir yaz.

Did you learn fractions?

Kesirli sayıları öğrendin mi?

Click to see more example sentences
fractional kısmi

Then we have something called fractional reserve banking.

Sonra kısmi rezerv bankacıIığı denilen şey çıktı.