English-Turkish translations for fragmentary:

parça parça · other translations

fragmentary parça parça

These are serious planets not fragmentary little world-lets like the Earth.

Bunlar ciddi gezegenlerdir. Dünya gibi küçük gezegencik parçaları değillerdir.