English-Turkish translations for fragrance:

koku · parfüm · güzel koku · other translations

fragrance koku

Your eyes are sometimes dew drops and sometimes fragrance.

Gözlerin bazen çiğ damlaları bazen de güzel bir koku.

This house had an apple pie fragrance.

Bu evde elmalı turta kokusu vardı.

It was rich almost sweet like the fragrance ofjasmine and roses around our old courtyard.

Çok ağır neredeyse tatlı eski bahçemizdeki yaseminlerin ve güllerin parfümünü hatırlatan bir koku.

Click to see more example sentences
fragrance parfüm

He always brings me French fragrances, nice!

Bana her zaman Fransız parfümleri getirir, ne hoş.

It's a launch party for Dennis Feinstein's new fragrance: Allergic-For men.

Dennis Feinstenin'ın yeni erkek parfümü "Alerjik" için parti var.

Maybe it wasn't the fragrance.

Belki de parfüm değildir.

Click to see more example sentences
fragrance güzel koku

Your eyes are sometimes dew drops and sometimes fragrance.

Gözlerin bazen çiğ damlaları bazen de güzel bir koku.