English-Turkish translations for fragrant:

kokulu · mis kokulu · güzel kokulu · hoş · other translations

fragrant kokulu

My friend Judy left samples on my desk with a delightfully fragrant and provocative note.

Benim arkadaşım Judy, masama örnekleri mis kokulu ve tahrik edici bir notla bırakmış.

Sis, Hong Kong means "Fragrant Harbour

Hong Kong "Mis kokulu liman" demek.

You and the fragrant Stella.

Sen ve mis kokulu Stella.

Click to see more example sentences
fragrant mis kokulu

My friend Judy left samples on my desk with a delightfully fragrant and provocative note.

Benim arkadaşım Judy, masama örnekleri mis kokulu ve tahrik edici bir notla bırakmış.

Sis, Hong Kong means "Fragrant Harbour

Hong Kong "Mis kokulu liman" demek.

You and the fragrant Stella.

Sen ve mis kokulu Stella.

Click to see more example sentences
fragrant güzel kokulu

You're like a flower, soft and fragrant.

Bir çiçek gibisin, yumuşak ve güzel kokulu.

How's the fragrant Miss Myers coping?

Güzel kokulu Bayan Myers'la işler nasıl?

The rice cakes of Changde are fragrant and sweet.

Changde'nin pirinç keki güzel kokulu ve tatlı.

Click to see more example sentences
fragrant hoş

It's quiet and murky but we're walking through a dark and fragrant forest.

Sessiz ve karanlık ama hoş kokulu ve loş bir ormanda yürüyor gibiyiz.

The fragrant island breeze

Hoş koklu ada meltemi