English-Turkish translations for frankincense:

tütsü., tütsü · other translations

frankincense tütsü., tütsü

There's no frankincense and myrrh, there's only frankenberry and "myrrh-ajuana.

Burada tütsü ve mür olmaz, sadece kahvaltı gevreği ve esrardan gevreyenler olur.

I brought frankincense.

Ben tütsü getirdim.

And frankincense for the worship of God.

Ve tütsü Tanrı'ya ibadet etmek için.

Click to see more example sentences