English-Turkish translations for freedom:

özgür, özgürlük · bağımsızlık · hürriyet · other translations

freedom özgür, özgürlük

I know it sounds strange, but for me, in my condition, that freedom changed everything.

Kulağa tuhaf gelecek biliyorum, ama, benim durumumda, o özgürlük her şeyi değiştirdi.

Her freedom is dangerous to us both.

Onun özgürlüğü ikimiz için de tehlikeli.

I-I prayed for this moment, this freedom, and today, uh, my prayers were answered.

Bu an için çok dua ettim Bu özgürlük için. Bugün dualarım gerçekleşti.

Click to see more example sentences
freedom bağımsızlık

The people of North Vietnam and South Vietnam fight only for freedom, independence and national unity.

Kuzey ve Güney Vietnam halkları sadece özgürlük, bağımsızlık ve ulusal birlik için savaşıyordu.

I spent my life fighting for freedom For liberty.

Hayatımı özgürlük için savaşarak harcadım bağımsızlık için.

The pop-tart tasted like freedom and rebellion and independence.

Pop-tart'ın tadı özgürlük, isyan ve bağımsızlık gibiydi.

freedom hürriyet

Freedom, independence, redemption!

Özgürlük, hürriyet, kurtuluş!