English-Turkish translations for freedom:

özgür, özgürlük · bağımsızlık · hürriyet · other translations

freedom özgür, özgürlük

I know it sounds strange, but for me, in my condition, that freedom changed everything.

Kulağa tuhaf gelecek biliyorum, ama, benim durumumda, o özgürlük her şeyi değiştirdi.

For you. and instead of freedom you want more blood?

Senin için. Özgürlük yerine daha çok kan istiyorsun?

Who do you think has more freedom, the married man in America or the single man in Communist China?

Sizce kim daha özgür, Amerika'da evli bir adam mı, yoksa komünist Çin'deki bekârbekâr adam mı?

I gave them freedom and a chance for justice.

Ben onlara özgürlük verdim ve adalet için bir fırsat.

You're a free man now and with freedom comes responsibility.

Artık özgür bir adamsın ve özgürlük sorumluluğu beraberinde getirir.

Never before have ordinary people had so much freedom and opportunity.

Daha önce sıradan halkın, hiç bu kadar özgürlüğü ve fırsatı olmamıştı.

The Freedom Party is, then, still a large, happy family.

Evet, Özgürlük Partisi hâlhâlâ büyük, mutlu bir aile.

We're fighting for freedom. And freedom and peace require fear and death?

Özgürlük için savaşıyoruz. özgürlük ve barış, korku ve ölümü gerektirir?

But if this ain't freedom, man, it's the next best thing.

Ama bu özgürlük değilse bile sonraki en güzel şey.

Just a few hours from freedom and the good life.

Özgürlük ve güzel bir hayattan bir kaç saat uzaklıkta.