English-Turkish translations for freedom:

özgür, özgürlük · bağımsızlık · hürriyet · other translations

freedom

And what could be more beautiful than truth and freedom?

Ve de dürüstlük ve özgürlükten daha güzel ne olabilir?

My freedom might be in there somewhere.

Benim özgürlüğüm orada bir yerde olabilir.

This will be my freedom!

Bu benim özgürlüğüm olacak!

This isn't about freedom.

Bu özgürlükle ilgili değil.

What about my freedom?

Peki ya benim özgürlüğüm?

And in this case that something is your freedom.

Ve şu anda o "bir şey" sizin özgürlüğünüz.

Fresh air is one kind of freedom.

Temiz hava da bir tür özgürlüktür.

That's my freedom!

Bu benim özgürlüğüm!

You have plenty of freedom.

Bir sürü özgürlüğünüz var.

Good luck, Freedom.

İyi şanslar, Freedom.