English-Turkish translations for freely:

özgürce · serbestçe · other translations

freely özgürce

Because she bridges two worlds, east and west, and she can move freely in both.

Çünkü o iki dünya arasında bir köprü, doğu ve batı, ve ikisinde de özgürce hareket edebiliyor.

Express yourself freely, the building is almost empty.

Kendini özgürce ifade et, bina nerdeyse boş.

And learn to live freely.

Ve özgürce yaşamayı öğren.

Click to see more example sentences
freely serbestçe

Speak freely Doctor Watson.

Serbest konuş Doktor Watson.

Permission to speak freely, sir?

Serbestçe konuşabilir miyim, efendim?

Sir, permission to speak freely?

Efendim, serbest konuşabilir miyim?

Click to see more example sentences