English-Turkish translations for freezing:

buz gibi · soğuk · dondurucu · donmakta · donma · dondurma · other translations

freezing buz gibi

It's freezing out, and my skin is so dry, it's got a British accent.

Dışarısı buz gibi, ve cildim o kadar kuru ki, kendi İngiliz aksanı var.

But it's freezing in here!

Ama burası buz gibi!

Come on, Sam, is freezing, we go down.

Hadi, Sam, Burası buz gibi, aşağı iniyoruz.

Click to see more example sentences
freezing soğuk

Come with me, it's freezing, come on, let's go home.

Gel benimle, çok soğuk, hadi gel, eve gidelim,

water col cold freezing please help please please

Su çok soğuk donuyor lütfen. Lütfen yardım et! Lütfen

Yeah? Sir, it's freezing out here.

Efendim, dışarıda dondurucu bir soğuk var.

Click to see more example sentences
freezing dondurucu

It was freezing cold last night.

Dün gece dondurucu soğuk vardı.

But, it is freezing outside!

Ama dışarısı dondurucu soğuk!

It's freezing cold.

Dondurucu soğuk var.

Click to see more example sentences
freezing donmakta

Why don't you do yourself a favor and freeze.

Kendine bir iyilik yap da soğuktan don.

Warm air, then rain, then a freeze.

Sıcak hava, sonra yağmur, sonra don.

Everybody's naughty and freeze finish.

Herkes çok yaramaz ve donup bitirin.

Click to see more example sentences
freezing donma

Yes. This water is only a couple of degrees above freezing.

Bu su donma noktasının sadece bir kaç derece üstünde.

This machine was trapped under the wreckage before freezing

Bu makine donmadan önce enkazın altında kapana kısılmış.

I'm bringing an extra pair of earmuffs in case the first pair freezes.

Fazladan bir çift daha kulaklık götüreceğim, ilk çiftin donma ihtimaline karşı.

Click to see more example sentences
freezing dondurma

Piñatas and tacos and freeze-dried ice cream.

Şeker kuklası, tako ve kurutulmuş dondurma.

Freeze-dried ice cream.

Dondurulmuş kuru dondurma.

But as an Idea, the fast-freezing option It needed stating.

Fakat, fikir olarak hızlı dondurma seçiminin belirtilmesi gerekiyor.