English-Turkish translations for freight:

yük · yük treni., yük treni · nakliye · taşımacılık · eşya · other translations

freight yük

Yeah, but, in the freight industry carrying dangerous load it cost more

Evet ama bu işte yük tehlikeli olduğunda bu daha pahalıya mal olur.

Yeah, she's got a right hook like a freight train.

Evet, sağ kroşesi tıpkı bir yük treni gibi.

A freight train hit it, right?

Bir yük treni çarpmış değil mi?

Click to see more example sentences
freight yük treni., yük treni

Like a freight train!

Bir yük treni gibi!

Yeah, she's got a right hook like a freight train.

Evet, sağ kroşesi tıpkı bir yük treni gibi.

Oh, it's like a freight train going down the track.

Oh, parça aşağı giden bir yük treni gibi.

Click to see more example sentences
freight nakliye

Hey, look, Grandpa Freight Train.

Hey, bak büyükbaba nakliye treni!

Wait! It's a freight train!

Bekle! bu nakliye treni!

Hey, Freight Train.

Hey, nakliye treni.

Click to see more example sentences
freight taşımacılık

Utter Freight and Postal Delivery Service.

Utter Taşımacılık ve Posta Dağıtım Şirketi.

Check with Utter Mail and Charlie Freight!

Utter Posta ve Charlie Taşımacılık'a bak!

International air freight, mostly.

Genelde uluslararası hava taşımacılığı.

Click to see more example sentences
freight eşya

We take only freight and baggage.

Sadece yük ve eşya alıyoruz.

Yeah, but this is all freight, no passengers.

Evet, ama bunların hepsi eşya, hiç yolcu yok.