English-Turkish translations for freighter:

yük gemisi · kargo · kargo uçağı · other translations

freighter yük gemisi

This is Alpha shuttle approaching freighter Gemini for fleet damage and supply survey.

Burası Alfa mekiği Gemini yük gemisine yaklaşıyor. filo hasarı ve erzak taraması için.

Last night, a Chinese freighter ran aground off the Jeb lsland Sound.

Dün gece bir Çin yük gemisi Jeb lsland Sound civarında karaya oturdu.

This is the Kobheerian Freighter Rak-Minunis requesting permission to dock.

Burası Kobheerian yük gemisi Rak-Minunis. Yanaşmak için izin istiyoruz.

Click to see more example sentences
freighter kargo

The freighter's manoeuvring thrusters just activated.

Kargo gemisinin manevra roketleri az önce çalıştırıldı.

A Malon freighter travelling at high impulse.

Bir Malon kargo gemisi yüksek itici hızında ilerliyor.

Freighter planes and container ships.

Kargo uçakları ve yük gemileriyle.

Click to see more example sentences
freighter kargo uçağı

Freighter planes and container ships.

Kargo uçakları ve yük gemileriyle.