English-Turkish translations for frequency:

frekans · sıklık · other translations

frequency frekans

Maybe maybe she's doing it here now, or maybe there's interference that's affecting the frequency.

Belki belki şimdi burada da aynısını yapıyor. ya da belki de frekansı etkileyen parazittir.

They give you a frequency, and every day, you listen.

Sana bir frekans verirler ve her gün dinlersin.

Why use a completely foreign handshake frequency?

Neden tamamen yabancı bir frekans kullanıyor?

Click to see more example sentences
frequency sıklık

The frequency of these, every two months, to Italy, surprised me.

Bu seyahatlerin sıklığı, her iki ayda bir İtalya'ya, beni şaşırttı.

Abdominal pain increasing in severity and frequency, fever, dehydration, diarrhea, weight loss.

Karın ağrısının şiddeti ve sıklığı artıyor. Ateş ve dehidratasyon ishal, kilo kaybı var.

And it's not just frequency.

Sorun sadece sıklığı değil.

Click to see more example sentences