English-Turkish translations for fresco:

fresk · fresk yapmak, fresk yapmak. · other translations

fresco fresk

This fresco is for you.

Bu fresk sizin için.

Better a good bridge than a bad fresco.

Kötü bir fresk yapacağıma iyi bir köprü yaparım!

What do we gotta do, paint ya a fresco?

Ne yapmamız lazım? Sana bir fresk yapalım mı?

So we must have all the frescoes removed, intact.

Tüm bu freskleri tek parça halinde çıkarmalıyız

Because they ruin the frescoes.

Neden? Çünkü freskleri mahvediyor.

There are some beautiful frescoes by Ghirlandaio.

Ghirlandaio'nun, çok güzel bazı freskleri vardır.