English-Turkish translations for freshman:

birinci · Çömez · other translations

freshman birinci

My roommate freshman year had a girlfriend. whose cousin lived across the street from a friend of Darius Vernon.

Oda arkadaşım birinci sınıf bir kız arkadaşım vardı. kimin kuzeni karşısında yaşadı Darius Vernon bir arkadaşımdan.

That girl has been torturing me since freshman year.

Bu kız bana birinci sınıftan beri eziyet ediyor.

But, Coach, he's a freshman.

Ama koç, o daha birinci sınıfta.

Click to see more example sentences
freshman Çömez

But you're not a freshman.

Çömez değilsin ama sen.

Oh, and I was a freshman cheerleader.

Ben de çömez bir ponpon kızdım.

Walter Vickers, Freshman Cadet.

Walter Vickers, çömez subay.