English-Turkish translations for fridge:

dolap · Buzdolabı · other translations

fridge dolap

There's more cheese in the fridge, if anybody wants some wants some cheese.

Dolapta daha peynir var, eğer daha fazla isteyen olursa biraz daha peynir var.

Now, there's gotta be a fridge in here somewhere.

Buralarda bir yerlerde bir buz dolabı olmalı.

There's pasta in the fridge for lunch.

Öğle yemeği için dolapta makarna var.

Click to see more example sentences
fridge Buzdolabı

Maybe some people are fridge people, and other people are toilet people.

Belki bazı insanlar buzdolabı insanıdır. Ve diğer insanlar da tuvalet insanıdır.

There's air hockey and a mini fridge.

Hava hokeyi ve küçük bir buzdolabı var.

Mini fridge, black light, you name it.

Mini buzdolabı, siyah ışık, sen söyle.

Click to see more example sentences