English-Turkish translations for frigid:

soğuk · duygusuz · dondurucu · other translations

frigid soğuk

I mean, how could you be so cold and frigid?

Yani, nasıl o kadar soğuk ve duygusuz olabilirsin ki?

Damn, girl, you seem really boring and frigid.

Kahretsin be kızım, sen çok sıkıcı ve soğuk biri gibisin.

Ice queen, frigid and deadly.

Buz kraliçesi, soğuk ve ölümcül.

Click to see more example sentences
frigid duygusuz

I mean, how could you be so cold and frigid?

Yani, nasıl o kadar soğuk ve duygusuz olabilirsin ki?

But I'm human, a woman, and I'm not frigid.

Ama sonuçta bir insan, bir kadınım. Duygusuz değilim.

The girl's a frigid, kiss-arse bitch.

Kız duygusuz, maymun suratlının teki.

frigid dondurucu

This cold, frigid, Arctic air.

Şu soğuk, dondurucu, kutup havası.

"Arctic, freezing, frigid.

"Kutup, dondurucu, soğuk.