English-Turkish translations for frog:

kurbağa · other translations

frog kurbağa

Marriage should be between one man and one woman; not two boys, not a cow and a frog, or a

Evlilik bir erkek ve bi kadın arasında olmalı iki erkek ya da bir inek, bir kurbağa falan

Sleeping Beauty the Frog Prince are watched over by a wizard.

Uyuyan güzel, Kurbağa Prens, Burada bir büyücü tarafından korunurlar.

Like the frog, right?

Kurbağa gibi, değil mi?

Click to see more example sentences